Renungan....

ANDA PENENTU MASA DEPAN BAHASA ANDA.....

Generasiku........

Generasiku........
Pewaris Bahasa Melayu

Friday, 28 September 2012

KEMAHIRAN BERBAHASA

SISTEM BAHASA

Berikut adalah topik-topik dalam aspek sistem bahasa untuk sekolah rendah


Tajuk-tajuk dalam kemahiran berbahasa (tatabahasa)

bil
tajuk
1.
Kata nama
2.
Kata kerja
3.
Kata adjektif
4.
Kata ganti diri
5.
Kata bilangan
6.
imbuhan
7.
Kata ganda
8.
Kata sendi nama
9.
Kata hubung
10.
Kata bantu
11.
Kata majmuk
12.
Kata perintah
13.
Kata arah
14.
Kata penguat
15.
Kata pemeri
16.
Kata banyak makna
17.
Penjodoh bilangan
18.
antonim
19.
sinonim
20.
Simpulan bahasa/ peribahasa
21.
Membina jawapan
22.
Membina soalan
23.
Ayat sama maksud
24.
Ayat naïf
25.
Kesalahan umum ayat
26.
Bahasa istana
27.
Penanda wacana
28.
Hukum dm

Kuasai semua tajuk di atas – anda boleh mencapai ‘a’ dalam kertas 1 bahasa melayu

Pn. Sarmiah bt. Ahmad

No comments:

Post a Comment